Posiłki całkowicie pozbawione produktów pochodzenia zwierzęcego.